Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Βραχυπρόθεσμη επίδραση της κατανάλωσης ενός μικρογεύματος που περιέχει ξηρά δαμάσκηνα στην ενεργειακή πρόσληψη ατόμων φυσιολογικού βάρους.
Η μελέτη


Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να εξεταστεί η υπόθεση ότι ένα μικρογεύμα που περιλαμβάνει ξηρά δαμάσκηνα και καταναλώνεται ως σνακ πριν από ένα κύριο γεύμα μπορεί, σε σύγκριση με ένα ισοθερμιδικό και ίσου βάρους πρόγευμα με προϊόντα ψωμιού α) να έχει εντονότερη βραχυπρόθεσμη επίδραση στο αίσθημα κορεσμού, όταν αυτό μετράται ως η επακόλουθη ad libitum κατανάλωση γεύματος, β) να προκαλέσει μεγαλύτερο κορεσμό, όπως αυτός υπολογίζεται μέσω οπτικών αναλογικών κλιμάκων (VAS) και γ) να μειώσει την όρεξη για επιδόρπιο που προσφέρεται μετά από ένα γεύμα.
Σε αυτή την τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη συμμετείχαν 45 υγιή άτομα φυσιολογικού βάρους, τα οποία ακολούθησαν και τα δύο πρωτόκολλα σίτισης.
Αποτελέσματα


Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι, όταν οι εθελοντές κατανάλωσαν το πρόγευμα που περιελάμβανε τα ξηρά δαμάσκηνα, κατανάλωσαν μικρότερη ποσότητα επιδορπίου και είχαν μικρότερη ενεργειακή πρόσληψη στο κύριο γεύμα. Επιπλέον, το αίσθημα πείνας στα συγκεκριμένα άτομα η επιθυμία και το κίνητρο για την κατανάλωση τροφής, όπως εκτιμήθηκαν με τη χρήση οπτικών αναλογικών κλιμάκων, ήταν χαμηλότερα σε όλες τις χρονικές στιγμές μεταξύ του μικρογεύματος και του κυρίου γεύματος. Δεδομένου ότι η περιεκτικότητα των δύο διαφορετικών μικρογευμάτων σε μακροθρεπτικά συστατικά ήταν παρόμοια, η ικανότητα των ξηρών δαμάσκηνων να προκαλούν κορεσμό μπορεί να οφείλεται στην συγκριτικά υψηλότερη περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες.
Συμπερασματικά, η αναγνώριση γευματικών συνηθειών αλλά και τροφίμων που μπορούν να προάγουν τον κορεσμό χωρίς να αυξάνουν σημαντικά τη συνολική ενεργειακή πρόσληψη, αναγνωρίζεται ως πολύ σημαντική. Η προσθήκη ξηρών δαμάσκηνων σε ένα μικρογεύμα φαίνεται πως μπορεί αφ’ ενός να παρέχει στον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, αφ’ ετέρου να προάγει το αίσθημα κορεσμού.


Πηγή : Farajian P, Katsagani M, Zampelas A. Short-term effects of a snack including dried prunes on energy intake and satiety in normal-weight individuals. Eat Behav. 2010 Aug;11(3):201-3.


www.nutrimed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου