Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010

Διατροφή των ζώων


Ο τομέας της γεωργικής βιομηχανίας τροφίμων παράγει ετησίως περίπου 120 εκατ. τόνους ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ποιότητα της διατροφής των ζώων είναι ουσιώδης, καθώς επηρεάζει την υγεία των ζώων και, κατά συνέπεια, την ασφάλεια των τροφίμων. Η νομοθεσία που διέπει την επισήμανση και την κυκλοφορία των ζωοτροφών συμπληρώθηκε κατά τρόπο ώστε να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων. Πέρα από τους κανόνες που αφορούν την υγιεινή και τους ελέγχους που εφαρμόζονται στις ζωοτροφές, η Ένωση ρυθμίζει κατ' αυτό τον τρόπο ορισμένες ουσίες και προϊόντα προκειμένου να μειωθεί ή να καταργηθεί η παρουσία τους στη διατροφή των ζώων.
-Ορθή μεταχείριση των ζώων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι τα ζώα θεωρούνται ευαίσθητα όντα που χρειάζονται προστασία. Η κοινοτική νομοθεσία ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις με σκοπό την προστασία των ζώων από οποιαδήποτε άσκοπη σκληρή μεταχείριση σε τρεις βασικούς τομείς: την εκτροφή, τη μεταφορά και τη σφαγή. Επίσης, καλύπτονται άλλα θέματα, όπως τα πειράματα με ζώα και το εμπόριο γούνας. Το σχέδιο δράσης 2006-2010 καθορίζει τους γενικούς προσανατολισμούς της ευρωπαϊκής παρέμβασης στον τομέα, τόσο στο πλαίσιο της Ένωσης όσο και πέρα από τα σύνορά της.
-ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά τους
Κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται για τα σημεία στάσης
-ΣΦΑΓΗ
Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή
Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους
Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς
Μόλυνση και περιβαλλοντικοί παράγοντες
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει την πρόληψη και τον περιορισμό κάθε είδους μόλυνσης των τροφίμων από ορισμένες ανεπιθύμητες ουσίες ή λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η Ένωση ρυθμίζει έτσι τη χρήση ορισμένων ειδικών χημικών ουσιών, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ή σε ορισμένες τεχνικές παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Επιπλέον, ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό της μόλυνσης λόγω ρύπανσης των υδάτων ή του ατμοσφαιρικού αέρα, ή από την έκθεση στη ραδιενέργεια. Ελέγχονται επίσης οι κίνδυνοι μόλυνσης από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και από τις συσκευασίες των τροφίμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου