Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Αφλατοξίνες

Οι αφλατοξίνες είναι οι κύριες εκπρόσωποι των μυκοτοξινών και οι πρώτες των οποίων η τοξική δράση στον άνθρωπο ανακαλύφθηκε (1960). Ενώ οι αφλατοξίνες είναι πλέον αποδεδειγμένα σημαντικοί παράγοντες τροφοδηλητηριάσεων, τα επιβεβαιωμένα περιστατικά στον άνθρωπό είναι μάλλον λίγα. Οι αφλατοξίνες αναγνωρίζονται ως κίνδυνοι στις μελέτες HACCP των επιχειρήσεων τροφίμων μια και έχουν κατηγορηθεί ως καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι, αιμορραγικοί, νεφροτοξικοί και ηπατοτοξικοί παράγοντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου