Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Βακτήρια


Ορισμένες λέξεις που χρησιμοποιούνται συχνά σε αυτό το τομέα:
Gram -αρνητικά/θετικά : αναφέρονται σε μία χρώση που αναπτύχθηκε από τον Γερμανό βακτηριολόγο Gram . Είναι μία χρώση του κυτταρικού τοιχώματος των βακτηρίων και είναι ένα μείζον χαρακτηριστικό ταξινόμισης.
Ραβδία/κόκκοι : αναφέρεται στο σχήμα των βακτηρίων. Οι κόκκοι είναι σφαιρικού σχήματος, τα ραβδία είναι σχήματος ράβδου.
Μαστίγια/μαστιγοφόρα : αναφέρονται σε ειδικές νηματώδης δομές, που χρησιμοποιούνται από τα βακτήρια προκειμένου να κινηθούν ή να προσκολληωούν επάνω σε επιφάνειες.
Οικογένεια/Γένος/Είδος/Στέλεχος : αναφέρονται στη θέση του βακτηρίου στη δόμηση της φύσης. Μία οικογένεια είναι μία μεγάλη ομάδα συγγενικών οργανισμών (εδώ βακτηρίων) και υποδιαιρείται σε γένη (ενικός : γένος). Ένα γένος είναι μία ομάδα περισσότερο συγγκενικών βακτηρίων και υποδιαιρείται σε είδη.Τα είδη είναι διαφορετικοί, αλλά πολύ συγγενικοί οργανισμοί. Τα στελέχη αναφέρονται σε ανεξάρτητα βακτήρια, τα οποία ανήκουν σε ένα είδος. Ορότυπα είναι είδη με μία κοινή ανοσολογική ιδιότητα.
Αντοιστοίχως : Κύων (οικογένεια) - Canis (γένος) -είδη : Canis familiaris (σκύλος) και C anis lupus (λύκος), οι ράτσες των σκύλων είναι ισάξιες με τα στελέχοι.
Από την αντιστοιχία γίνεται προφανές ότι τα στελέχη έχουν διοαφορετικά χαρακτηριστικά (παρόμοια με τις ράτσες των σκύλων).Ορισμένα είναι αβλαβή, ορισμένα είναι παθογόνα, ορισμένα είναι ωφέλιμα. Στα παθογόνα όπως και στα ωφέλιμα βακτήρια το στέλεχος είναι που καθορίζει το αποτέλεσμα, όχι το είδος (όπως ορισμένα σκυλιά είναι επιθετικά και άλλα φιλικά κ.τ.λ.).
Κατάλογος των κοινών ενδογενών για τα τρόφιμα βακτηρίων
Aeromonas caviae (Αερομονάδα caviae)
Aeromonas hydrophila (Αερομονάδα υδρόφιλη)
Aeromonas sobria (Αερομονάδα sobria)
Bacillus cereus (Βάκιλλος σερέους)
Campylobacter jejuni (Καμπυλοβακτηρίδιο jejuni)
Citrobacter spp . (Κιτροβακτήριο)
Clostridium botulinum (Κλοστρίδιο botulinum)
Clostridium perfringens (Κλοστρίδιο perfringens)
Enterobacter spp . (Εντεροβακτηρίδιο)
Enterococcus spp. (Εντερόκοκκος)
Escherichia coli (Εσχερίχια κόλι, εντεροεισβολική)
Escherichia coli (Εσχερίχια κόλι, εντεροπαθογόνα)
Escherichia coli (Εσχερίχια κόλι, εντεροτοξικογόνα)
Escherichia coli O157:H7 (Εσχερίχια κόλι O 157: H 7)
Klebsiella spp .
Listeria monocytogenes (Λιστέρια monocytogenes)
Plesiomonas shigelloides (Πλεσιομονάδα σιγκελλοειδής)
Salmonella spp ( Σαλμονέλα)
Shigella spp (Σιγκέλλα)
Staphylococcus aureus ( Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος )
Streptococcus spp . ( Στρεπτόκοκκος )
Vibrio cholerae (Δονάκιο της χολέρας)
Yersinia enterocolitica

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου