Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Προδιαγραφή για τεμαχισμό, αποστέωση, επεξεργασία & συσκευασία του χοιρινού κρέατος


Τo πρότυπο AGRO 3.4 εκπονήθηκε από τον AGROCERT (Οργανισμός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων) και σκοπός του είναι η καθιέρωση και η εφαρμογή στα ελληνικά τυποποιητήρια κρέατος συγκεκριμένων κανόνων για τον τεμαχισμό, την αποστέωση, την επεξεργασία & τη συσκευασία του χοιρινού κρέατος που να διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια του παραγόμενου χοιρινού κρέατος.

Το πρότυπο AGRO 3.4 περιγράφει απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται σε ένα τυποποιητήριο κρέατος λαμβάνοντας υπόψη ως κύρια σημεία :
την προέλευση των σφάγιων ή τεμαχίων κρέατος
το σωστό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων & τις συνθήκες υγιεινής του προσωπικού
την ορθή βιομηχανική και υγιεινή πρακτική στις μεθόδους παραγωγής
την ιχνηλασιμότητα του χοιρινού κρέατος
Το συγκεκριμένο πρότυπο μπορεί να εφαρμοσθεί από όλα τα σφαγεία που επιθυμούν:
να καθιερώσουν, να εφαρμόζουν και να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές με σκοπό την τεκμηρίωση της ποιότητας τεμαχισμού, αποστέωσης και επεξεργασίας χοιρινού κρέατος
να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες τεμαχισμού, αποστέωσης και επεξεργασίας χοιρινού κρέατος είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση αυτή στα ενδιαφερόμενα μέρη να ζητήσουν πιστοποίηση τον τεμαχισμό, την αποστέωση και την επεξεργασία του χοιρινού κρέατος στις εγκαταστάσεις τους για να ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου