Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Προδιαγραφή για την σφαγή των χοίρωνΤo πρότυπο AGRO 3.3 εκπονήθηκε από τον AGROCERT (Οργανισμός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων) και σκοπός του είναι η καθιέρωση και η εφαρμογή στα ελληνικά σφαγεία συγκεκριμένων κανόνων για τη σφαγή των χοίρων που να διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια του παραγόμενου χοιρινού κρέατος.
Το πρότυπο AGRO 3.3 περιγράφει απαιτήσεις για τη σφαγή των χοίρων σε σφαγεία λαμβάνοντας υπόψη ως κύρια σημεία :
-την προέλευση των ζώων
-τις συνθήκες υγιεινής
-την ιχνηλασιμότητα των σφάγιων
Το συγκεκριμένο πρότυπο μπορεί να εφαρμοσθεί από όλα τα σφαγεία που επιθυμούν:
να καθιερώσουν, να εφαρμόζουν και να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές με σκοπό την τεκμηρίωση της ποιότητας σφαγής των χοίρων τους να διασφαλίζουν ότι η διαδικασία σφαγής των χοίρων τους είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση αυτή στα ενδιαφερόμενα μέρη
να ζητήσουν πιστοποίηση για τη σφαγή χοίρων να ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος
Με το πρότυπο AGRO 3.3 παρέχεται στις επιχειρήσεις του κλάδου η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων τους, προκειμένου αυτά:
να ενισχυθούν με σημάνσεις να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους
και να αποκτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού
ανταγωνισμού κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου