Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

Προδιαγραφή για την εκτροφή χοίρωνΤo πρότυπο AGRO 3.2 εκπονήθηκε από τον AGROCERT (Οργανισμός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων) και σκοπός του είναι η καθιέρωση και η πιστοποίηση συγκεκριμένων κανόνων για την εκτροφή χοίρων στις χοιροτροφικές μονάδες έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των εκτρεφόμενων ζώων και κατ΄επεκταση η υγιεινή και η ασφάλεια του παραγόμενου χοιρινού κρέατος.
Το πρότυπο AGRO 3.2 περιγράφει απαιτήσεις για τη διαχείριση της εκτροφής των χοίρων εστιάζοντας κυρίως:
-στην προέλευση των ζώων
-στις συνθήκες εκτροφής και μεταχείρισης των ζώων
-στην κτηνιατρική παρακολούθηση των ζώων και στην εφαρμογή προληπτικών – θεραπευτικών αγωγών στην ιχνηλασιμότητα των ζώων.
Το συγκεκριμένο πρότυπο μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις μονάδες που επιθυμούν:
να καθιερώσουν, να εφαρμόζουν και να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές με σκοπό την τεκμηρίωση της ασφάλειας και της ποιότητας εκτροφής των χοίρων τους
να διασφαλίζουν ότι η διαδικασία εκτροφής των χοίρων τους είναι σε
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί
να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση αυτή στα ενδιαφερόμενα μέρη
να ζητήσουν πιστοποίηση για την εκτροφή των χοίρων τους
να ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας
του Χοιρινού Κρέατος.
Με το πρότυπο AGRO 3.2 παρέχεται στις επιχειρήσεις του κλάδου η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων τους, προκειμένου αυτά:
-να ενισχυθούν με σημάνσεις
-να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους
και να αποκτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού
ανταγωνισμού κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου