Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ:


Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Η βιοτεχνολογία είναι ένας όρος που πρόσφατα
μπήκε στη ζωή μας, παρ’ όλο ότι η πρακτική
εφαρμογή βιοδιεργασιών για την παραγωγή
αγαθών χρησιμοποιείται απότον άνθρωπο
εμπειρικά εδώ και χιλιάδες χρόνια. Κλασικές περιπτώσεις βιοτεχνολογίας είναι οι
μετατροπές του μούστου σε κρασί, του κρασιού σε
ξύδι και του γάλακτος σε τυρί ή γιαούρτη που είναι
ενζυμικές διεργασίες. Οι παραπάνω μετατροπές που ανήκουν στη
βιοτεχνολογία, χαρακτηρίζονται βιομετατροπές
αφού:

-Η παρασκευή του κρασιού βασίζεται στη ζύμωση
παρουσία ζώντων ζυμομυκήτων ή μόνο με τον οπό
των ζυμομυκήτων.
-Η παρασκευή του ξυδιού βασίζεται στην παρουσία
του mycoderma acetis.
-Η παρασκευή τυριού βασίζεται στην ενζυμική
δράση της ρεννίνης (απότο στομάχι ζώων) ή άλλων
ενζύμων φυτικής ή μικροβιακής προέλευσης.
-Τέλος, η παρασκευή της γιαούρτης βασίζεται στην
παρουσία γαλακτοβακίλλων και στρεπτοκόκκων.
Δηλαδή οι μετατροπές αυτές δεν χρησιμοποιούν
διεργασίες με χημικά αντιδραστήρια ή με θέρμανση
ή με μηχανικά μέσα και άλλες φυσικές μεθόδους.
Επομένως όταν λέμε βιοτεχνολογία εννοούμε την
τεχνολογία που χρησιμοποιεί βιολογικές και
βιοχημικές διεργασίες που καταλύονται είτε από
κύτταρα ή με ολόκληρους ζωντανούς οργανισμούς
(όπως ήδη αναφέρθηκε στο παράδειγμα των
κυττάρων της ζύμης με το κρασί), είτε απόο ρισμένα
κλάσματα ή συστατικά αυτών (όπως ήδη
αναφέρθηκε το παράδειγμα με τα ένζυμα —που είναι
συστατικά των κυττάρων— στο τυρί). Η έννοια της βιοτεχνολογίας περιλαμβάνει και την
ανάπτυξη νέων βελτιωμένων ειδών ζώων και
φυτών, σε σχέση με τις απαιτήσεις του ανθρώπου,
στα οποία έχει γίνει επέμβαση στο γενετικό υλικό ,
δηλαδή στο DNA του οργανισμού. Σήμερα είναι γνωστό ότι κάθε ιδιότητα ενός
οργανισμού περιλαμβάνεται και κωδικοποιείται σε
μια περιοχή του DNA του οργανισμού. Η περιοχή του DNA που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη
ή ένα ένζυμο, το οποίο συμμετέχει στο μεταβολισμό
ενός συστατικού του οργανισμού, αποτελεί το
γονίδιο. Επέμβαση στο γενετικόυλικό , δηλαδή προσθήκη ή
αφαίρεση γονιδίων, γίνεται με τις κλασικές
διασταυρώσεις. Κάτι που συνεχώς συμβαίνει στη φύση, γι’ αυτό
και υπάρχουν στη φύση οργανισμοί με τόσο
διαφορετικές ιδιότητες. Σαν παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
ένα οργανισμό που ήδη αναφέρθηκε, τη ζύμη, που
έχει και εμπορικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο.
Καθηγητή Κ. Α. Δημόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου