Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010

Σήμανση Ελαιολάδου


Ο στόχος της σήμανσης του ελαιόλαδου είναι να εξακριβωθεί ότι τα προϊόντα του ελαιόλαδου, που παρασκευάζονται από ελιές, φέρουν τη σωστή σήμανση. Θέλουμε, δηλαδή, να εξασφαλίσουμε ότι παράνομη ανάμειξη, κατά την οποία χρησιμοποιούνται χαμηλότερης περιεκτικότητας, πιθανώς, μολυσμένα λάδια και τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν, σε κίνδυνο, την υγεία των Καταναλωτών, δε λαμβάνει χώρα, στην πράξη.
Ο στόχος της σήμανσης του ελαιόλαδου είναι να εξακριβωθεί ότι τα προϊόντα του ελαιόλαδου, που παρασκευάζονται από ελιές, φέρουν τη σωστή σήμανση. Θέλουμε, δηλαδή, να εξασφαλίσουμε ότι παράνομη ανάμειξη, κατά την οποία χρησιμοποιούνται χαμηλότερης περιεκτικότητας, πιθανώς, μολυσμένα λάδια και τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν, σε κίνδυνο, την υγεία των Καταναλωτών, δε λαμβάνει χώρα, στην πράξη. Οι αρμόδιες αρχές, στα Κράτη-Μέλη, πρέπει να κάνουν ελέγχους, σε επίπεδο παραγωγής, πριν την προώθηση ενός προϊόντος, στην αγορά, σε επίπεδο λιανικής, για να ελέγξουν τα προϊόντα, προς άμεση πώληση, στους Καταναλωτές καθώς, επίσης και σε όλα τα κατάλληλα σημεία, όπως σε επίπεδο χονδρικής πώλησης, για να ελέγξουν τα προϊόντα, που προορίζονται, για κατασκευαστές τροφίμων.

Ο σκοπός των ελέγχων είναι να εξακριβώσουν ότι η σήμανση των ελαιολάδων γίνεται, με ακρίβεια, όσον αφορά την περιεκτικότητα, σε ελαιόλαδο, ενός προϊόντος, σύμφωνα με την οδηγία 2000/13 της Ε.Ε., η οποία αφορά τη σήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων, τον Κανονισμό 1019/2002, ο οποίος αφορά τη δημιουργία μιας κοινής οργάνωσης της αγοράς του λαδιού και του λίπους και τον Κανονισμό 136/66, ο οποίος αφορά τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, που κυκλοφορεί στην αγορά. Δείγματα προϊόντων πρέπει να αναλυθούν, για να καθορίσουν τα συστατικά του ελαιολάδου. Σε έρευνες, που πραγματοποίησαν τα Κράτη-Μέλη, ανακάλυψαν πρόβλημα σήμανσης, για τους διαφορετικούς τύπους ελαιολάδων, όσον αφορά τη διάκριση, ανάμεσα στο λάδι, που παράγεται από κατακάθι ελιών, στο λεγόμενο ελαιόλαδο και στο παρθένο ελαιόλαδο. Βρέθηκαν, επίσης, ανακριβείς ή παραπλανητικές ετικέτες τροφίμων, που αφορούσαν την περιεκτικότητα του λαδιού, στα προϊόντα, που πωλούνταν. Επιπλέον, ανακαλύφθηκε πιθανή παράνομη ανάμειξη λαδιού χαμηλής περιεκτικότητας. Αυτό όχι μόνον παραπλανά τους Καταναλωτές, αλλά δημιουργεί και ένα κίνδυνο, για τη δημόσια υγεία.
Πηγή: BEUC
Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου