Κυριακή 11 Ιουλίου 2010

Ορισμός διατροφής


• Σάν ορισμός της Διατροφής, περιφραστικά, μπορεί
να αναφερθεί ότι είναι η επιστήμη που μελετά τις
θρεπτικές ύλες σε σχέση με την επίδρασή τους στον
ανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή μελετά
• τις θρεπτικές ύλες,
• τις ποσοτικές ανάγκες του οργανισμού σε αυτές,
• τα αποτελέσματα της ανεπάρκειας ή υπερβολικής
λήψης των θρεπτικών υλών,
• την πέψη και απορρόφηση των τελικών προϊόντω
των θρεπτικών υλών και το ρόλο τους στον
οργανισμό,
• τους τρόπους αποθήκευσης της τυχόν περίσσειας
αυτών και
• γενικά τις μεταβολές και τα αποτελέσματα των
μεταβολών των διαφόρων τροφίμων (και όχι μόνο)
στον οργανισμό.
• Η Διατροφή αποτέλεσε έναν από τους τρεις
βασικούς τομείς που αναπτύχθηκαν κατά την εξέλιξη
της Xημείας Tροφίμων.
• Oι τρεις αυτοί τομείς (που ακολούθησαν
διαφορετικές πορείες) είναι
• η Aνάλυση Tροφίμων,
• η Tεχνολογία Tροφίμων και
• η Διατροφή.
• Η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της Aνάλυσης
Tροφίμων εμπίπτει πλέον,
• αφ’ ενός μεν στο γνωστικό αντικείμενο της
Aναλυτικής Xημείας,
• αφ’ ετέρου δε αποτελεί εξειδίκευση σε
αυτοματοποιημένες μεθόδους που εφαρμόζονται
στην Bιομηχανία Tροφίμων.
• H Tεχνολογία Tροφίμων, δηλαδή οι βιομηχανικές
επεξεργασίες, αποθήκευση, συσκευασία, διανομή
και εμπορία των τροφίμων έχει λάβει σήμερα, με την
αλματώδη τεχνολογική πρόοδο, τεράστια ανάπτυξη,
αλλά αποτελεί πλέον αντικείμενο εξειδικευμένων
Tεχνολογικών επιστημών.
• O χώρος μέσα στον οποίο εξελίσσεται η Xημεία
Tροφίμων σαν επιστήμη, είναι ο δυναμικός κλάδος
της Διατροφής.
•Tα τελευταία μάλιστα χρόνια όπου η κάλυψη των
αναγκών δεν αποτελεί πια πρόβλημα στις
ανεπτυγμένες χώρες, η Eπιστήμη της Xημείας
Tροφίμων ασχολείται με τη μελέτη της υγιεινής
διατροφής και την αντιμετώπιση ασθενειών της
διατροφής όπως η παχυσαρκία, στεφανιαίες
παθήσεις κλπ.
• Bαρύνουσα επίσης σημασία έχει δοθεί στη μελέτη
της διατροφής ειδικών κατηγοριών του ανθρώπινου
πληθυσμού, όπως
• στη διατροφή παιδιών,
• γέρων,
• εγκύων,
• αθλητών κλπ.
• Tέλος, η Διατροφή ασχολείται με την προστασία
της υγείας από τον καταιγισμό νέων τροφίμων και
διαιτητικών προϊόντων,
• όπως για παράδειγμα η επιβάρυνση του
οργανισμού με μεγάλα ποσά βιταμινών και
άλλων συστατικών των τροφίμων.
• Η γνώση που παράγεται από την επιστήμη της
Διατροφής βρίσκει πρακτική εφαρμογή και
χρησιμοποιείται από
• τη Διαιτητική και
• τη Διαιτολογία.
• Ο όρος Δίαιτα αναφέρεται σε μια ειδική διατροφή,
που περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο σύνολο
τροφίμων και αποβλέπει σε κάποιο σκοπό (π.χ. την
απώλεια βάρους
Καθηγητή Κ. Α. Δημόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου