Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

HACCP


Αποτέλεσμα ήταν εάν π.χ. υπήρχε κάποιο πρόβλημα σε μια πρώτη ύλη αυτή να δημιουργεί πρόβλημα στο τελικό προϊόν, με επακόλουθο την ολοκληρωτική καταστροφή τούτου ή αν τούτο δεν γινόταν αντιληπτό τη δημιουργία προβλήματος υγείας στο τελικό καταναλωτή.
Εαν κατά τη διάρκεια, της συντηρήσεως, της μεταφοράς ή παράθεσης υπήρχε πρόβλημα, να καταστρέφονται και πάλι μεγάλες ποσότητες ή αν τούτο δεν γινόταν αντιληπτό να δημιουργείται πρόβλημα υγείας στον τελικό καταναλωτή.
Για να έχουμε Ασφαλή και Υγιεινά προίόντα και ως εκ τούτου να προστατεύεται η υγεία του τελικού καταναλωτή θεσπίστηκε η εφαρμογή του συστήματος HACCP.
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 93/43 ΕΟΚ όλες οι εταιρείες που παράγουν, συσκευάζουν, μεταφέρουν, διαθέτουν και καθ'οιοδήποτε τρόπο ασχολούνται με Τρόφιμα είναι υποχρεωμένες να το εφαρμόζουν..
1959 H NASA προετοιμάζοντας το πρόγραμμα της διαπίστωσε οτι καμμία απο τις μέχρι τότε μεθόδους δεν εξασφάλιζε 100% οτι τα φαγητά που θα έχουν μαζί τους οι μελλοντικοί κοσμοναύτες θα είναι ασφαλή, έχοντας λοιπόν μη ασφαλή Τρόφιμα θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα μια αποστολή δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανέθεσε λοιπόν στην εταιρεία Pillsbury Co το θέμα όπως κι έγινε. Μετά απο μια εικοσαετία περίπου σκληρών ερευνών και πειραμάτων η εταιρεία Pillsbury Co μαζί με U.S. Army Natick and Development Laboratories, παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός συστήματος που βασίζεται στην αναγνώριση, όλων των πιθανών κινδύνων για την Ασφάλεια των Τροφίμων, απο τη στιγμή της παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωση του προϊόντος. Αυτή είναι η απαρχή του συστήματος HACCP.
1971 Kατά τη διάρκεια του πρώτου Εθνικού Συνεδρίου για την προστασία των τροφίμων (National Conference on Food Protection) γίνεται η πρώτη παρουσίαση του συστήματος HACCP.
1972 Η εταιρεία Pillsbury Co υπογράφει συμβόλαιο με το FDA για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό του Οργανισμού πάνω στο σύστημα HACCP.
1993 H ΕΟΚ εκδίδει την οριζόντια οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την Υγιεινή των Τροφίμων που έχει σχέση με τη χρήση του HACCP στη βιομηχανία Τροφίμων και σε όλα τα στάδια παραγωγής.
Τι είναι λοιπόν το HACCP με δυο λόγια;
Το HACCP είναι μία σειρά από απλά βήματα που χρειάζεται να πάρουμε κατά την παραγωγική διαδικασία των Τροφίμων, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους χειρισμούς που γίνονται από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση του προϊόντος ώστε να έχουμε ένα ΑΣΦΑΛΕΣ και ΥΓΙΕΙΝΟ τελικό προϊόν εξασφαλίζοντας έτσι την ΥΓΕΙΑ του καταναλωτή.
Με λίγα λόγια το HACCP είναι :
Συστηματικό, διότι όλοι οι κίνδυνοι και τα προβλήματα προβλέπονται.
Ουσιαστικό, διότι οι έλεγχοι γίνονται σε συγκεκριμένα καίρια σημεία της παραγωγικής διαδικασίας.
Οικονομικό, διότι οι έλεγχοι είναι μακροσκοπικοί και γίνονται με απλά όργανα πχ. λήψη θερμοκρασιών κλπ., και έτσι γίνονται γρήγορα και πολύ οικονομικά.
Ταχύτατο, διότι άμεσες διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες χρειάζεται να ληφθούν, λαμβάνονται χωρίς καθυστερήσεις, που θα δημιουργούσαν μεγαλύτερο πρόβλημα.
Γίνονται επί τόπου (on the spot) και ως εκ τούτου ελέγχονται από το χειριστή άμεσα, όλες οι πιθανές αποκλίσεις από το φυσιολογικό, κι έτσι λαμβάνονται άμεσα τα οποιαδήποτε μέτρα και δεν φθάνουμε στο σημείο να διαπιστώνουμε την απόκλιση στο τελικό προϊόν, με αποτέλεσμα να καταστρέφουμε μεγάλες ποσότητες Τροφίμων.
Έτσι λοιπόν με αυτό το σύστημα θα μπορέσουμε να οργανώσουμε, να εξηγήσουμε και να ελέγξουμε, ό,τι απαιτεί η εν λόγω οδηγία αλλά και να έχουμε τη σιγουριά οτι παράγουμε, διακινούμε και διαθέτουμε στον τελικό καταναλωτή ένα Υγιεινό, Ασφαλές και Αριστο Ποιοτικά Προϊόν.
Η εξειδικευμένη ομάδα του Μικροβιολογικού Ινστιτούτου ήταν η πρώτη που άρχισε να ασχολείται στην Ελλάδα με την εκπόνηση και εφαρμογή του HACCP.
Η γνώση και η εμπειρία αυτής της ομάδος μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά και τη δική σας εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου