Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙ


μουρμούρι ή μουρμούρα, κοινή ονομασία του είδους Lithognathus mormyrus της οικοπγένεια Sparidae, striped sea bream
Κοινό φαγγρί, φαγγρόπουλο ή μερτζάνι (είδος Pagrus Pagrus, οικογένεια Sparidae) common sea bream,
υπάρχουν επίσης τα
ταινιωτό φαγγρί (red-banded sea bream)
κυανόστικτο φαγγρί (blue+spotted sea bream)'
και κορωνάτο φαγγρί ή τσαούσης (είδος Dentex (Cheimerius)gibbosus)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου