Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010

Παχυσαρκία


Ως παχυσαρκία ορίζεται η παθολογικά αυξημένη εναπόθεση λίπους στο ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες η παχυσαρκία οφείλεται στην αλληλεπίδραση διαφόρων γενετικών (κληρονομικότητα) και περιβαλλοντικών (διατροφή και φυσική δραστηριότητα) παραγόντων. Η έλλειψη υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής σε συνδυασμό με τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα, σαν αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής, αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες που συμβάλλουν στην αύξηση της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία ενισχύει τις πιθανότητες εμφάνισης σοβαρών ασθενειών όπως η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, ο διαβήτης τύπου ΙΙ, ο καρκίνος, η οστεοπόρωση αλλά και πλήθους άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Πηγή:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου