Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

Εμφιάλωση του ελαιολάδου


Το ελαιόλαδο της Επαρχίας Σητείας παράγεται σε 28 Συνεταιριστικά και 5 Ιδιωτικά ελαιουργεία. Από το ελαιόλαδο αυτό η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας επιλέγει για εμφιάλωση κάνοντας δειγματοληψίες από όλα τα ελαιουργεία εκείνο το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ποιότητας έτσι όπως ορίζονται από το Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας "ISO 9002".
Το σύστημα αυτό διαθέτει τις ειδικότερες προδιαγραφές, που ορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (Π.Ο.Π.) προκειμένου για το Π.Ο.Π. ελαιόλαδο που παράγει. Μεταφέρει το ελαιόλαδο αυτό με ανοξείδωτα βυτία από τα ελαιουργεία στις εγκαταστάσεις της και αφού αυτό ελεγχθεί ποιοτικά ότι πληρεί τις προδιαγραφές κατόπιν αποθηκεύεται σε κατάλληλες δεξαμενές. Από τις δεξαμενές αποθήκευσης φιλτράρεται με φίλτρο χαρτιού και αποθηκεύεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές για εμφιάλωση. Η εμφιάλωση γίνεται σε σύγχρονο και κατάλληλο εμφιαλωτήριο από πλευράς κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, τηρώντας τις αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
Για την εμφιάλωση του λαδιού σε λευκοσιδηρά δοχεία χρησιμοποιείται ημιαυτόματο γεμιστικό. Για την εμφιάλωση των φιαλών χρησιμοποιείται αυτόματο γεμιστικό που αποτελείται από μεταφορική ταινία τροφοδοσίας φιαλών, μηχάνημα για τη δημιουργία κενού στη φιάλη και την πλήρωση της με άζωτο, γεμιστικό μηχάνημα του λαδιού, σύστημα πλήρωσης του ελεύθερου χώρου της φιάλης με άζωτο, ταπωτικό, μηχάνημα για την επικόλληση ετικέτας και μηχάνημα για την σήμανση του προϊόντος με τον κωδικό παρτίδας και την ημερομηνία λήξεως. Από τη μονάδα παραλαβής ακολούθως οι φιάλες εγκιβωτίζονται, τα χαρτοκιβώτια παλετοποιούνται και αποθηκεύονται στον κατάλληλο για αυτό το σκοπό χώρο του εμφιαλωτηρίου.
Χρησιμοποιείται το άζωτο και η σκουρόχρωμη φιάλη για μεγαλύτερη προστασία του προϊόντος από την οξείδωση και έτσι την καλύτερη διατήρηση των υγιεινών του ιδιοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου