Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

Η διαδικασία της οργανοληπτικής αξιολόγησης του ελαιολάδου


Διαδικασία για την οργανοληπτική αξιολόγηση και ταξινόμηση του παρθένου ελαιολάδου
Κάθε δοκιμαστής της ομάδας θα οσφρανθεί και κατόπιν θα γευθεί το υπό εξέταση δείγμα, που περιέχεται στο ποτήρι δοκιμής για να αναλύσει τις οσφραντικο-γευστικο-κιναισθητικές αντιλήψεις. Έπειτα θα. σημειώσει επί του φύλλου αξιολόγησης την ένταση με την οποία αντιλαμβάνεται κάθε μια από τις αρνητικές και θετικές ιδιότητες.
Ο δοκιμαστής μπορεί να απέχει από την δοκιμασία όταν παρατηρεί μια εξαιρετικά ισχυρή αρνητική ιδιότητα και νά αναφέρει την εξαιρετική αυτή περίπτωση στο φύλλο.
Ο υπεύθυνος της ομάδας θα συγκεντρώσει τα φύλλα αξιολόγησης από κάθε δοκιμαστή και θα ελέγξει τις αναφερόμενες εντάσεις. Αν βρει κάποια ανωμαλία, θα καλέσει τον δοκιμαστή να διορθώσει το φύλλο του και αν είναι αναγκαίο, να επαναλάβει την δοκιμή.
Ο υπεύθυνος της ομάδας θα περάσει τα αποτελέσματα κάθε δοκιμαστή στο πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή που συνοδεύει την μέθοδο για την στατιστική επεξεργασία της διαμέσου τιμής. Τα δεδομένα για ένα δείγμα θα καταγραφούν σε ένα πίνακα που περιλαμβάνει 10 στήλες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις 10 οργανοληπτικές ιδιότητες και οι γραμμές του αντιπροσωπεύουν τους δοκιμαστές.
Το έντυπο "ΦΥΛΛΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗ", με το οποίο γίνεται η οργανοληπτική αξιολόγηση, απεικονίζεται στο τέλος του κεφαλαίου "Ε) Οργανοληπτική αξιολόγηση ...".
Όταν ένα ελάττωμα αναφέρεται κάτω από τον τίτλο "άλλα" τουλάχιστον από το 50% των δοκιμαστών, ο υπεύθυνος της ομάδας θα υπολογίσει την διάμεσο τιμή του ελαττώματος και θα φθάσει στην αντίστοιχη ταξινόμηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου