Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

Εξαγωγή του ελαιολάδου από τον ελαιόκαρπο


Τα στάδια που ακολουθούνται για την εξαγωγή του ελαιολάδου από τον ελαιόκαρπο είναι:
Αποφύλλωση και
πλύσιμο του καρπού,
για την απομάκρυνση των φύλλων και των ακαθαρσιών, λασπών κ.λ.π. από τον καρπό.
Θραύση,
που σκοπό έχει να να τεμαχίσει τον ελαιόκαρπο και να διανοιχθούν τα ελαισφόρα κύταρα για να ελευθερωθεί το λάδι.
Μάλαξη,
που σκοπό έχει να ομογενοποιήσει την πάστα που θα πάει στο μετέπειτα στάδιο για το διαχωρισμό της στερεάς από την υγρή φάση.
Διαχωρισμός,
που γίνεται είτε με πίεση σε υδραυλικά πιεστήρια είτε όπως έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια με φυγοκέντριση. Με τη φυγοκέκτριση εξαιτίας του διαφορετικού ειδικού βάρους διαχωρίζονται το λάδι, το νερό και ο ελαιοπυρήνας.
Τελικός διαχωρισμός,
που γίνεται στους ελαιοδιαχωριστήρες και βασίζεται στη διαφορά των ειδικών βαρών του νερού και του ελαιολάδου και σκοπό έχει να απομακρύνει και τα τελευταία υπολείμματα ακαθαρσιών από το λάδι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου