Σάββατο 31 Ιουλίου 2010

Στο γιατρό πριν από την άθληση


Η ιατρική εξέταση των ασκουμένων πριν από την έναρξη κάποιου αθλήματος πρέπει να είναι η συχνότερη αιτία επίσκεψης τους στο γιατρό. Επομένως, αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για προληπτική εξέταση. Προηγουμένως πρέπει να δίνεται το ατομικό και το οικογενειακό ιστορικό. Η εξέταση πρέπει να είναι προσανατολισμένη στον τύπο του αθλήματος στο οποίο θα συμμετάσχει ο αθλούμενος και να εκτελείται τέσσερις με έξι εβδομάδες προτού ξεκινήσει να ασχολείται με το συγκεκριμένο άθλημα.

Η ιατρική εξέταση πρέπει να καλύπτει οπωσδήποτε τα ακόλουθα:
Αναγνώριση των ιατρικών και μυοσκελετικών προβλημάτων που μπορεί να καταστήσουν επικίνδυνη τη συμμετοχή του αθλούμενου σε αθλήματα (με προσανατολισμό στο είδος του αθλήματος)
Έλεγχο για υποκείμενα νοσήματα με τη βοήθεια του ατομικού και του οικογενειακού ιστορικού, την ανασκόπηση όλων των συστημάτων και τη φυσική εξέταση.
Αναγνώριση προηγούμενων τραυματισμών και έναρξη προγραμμάτων αποκατάστασης προκειμένου να προληφθούν νέοι, παρόμοιοι τραυματισμοί.

Πηγή: my.aegean.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου