Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

Μέθοδος ταξινόμησης του ελαιολάδου


Το παρθένο ελαιόλαδο θα ταξινομηθεί στην κατηγορία:
-Εξαιρετικό παρθένο,
όταν η διάμεσος τιμή των ελαττωμάτων είναι ίση με 0 και η διάμεσος τιμή του φρουτώδους είναι μεγαλύτερη από το 0.
-Παρθένο,
όταν η διάμεσος τιμή των ελαττωμάτων είναι μεγαλύτερη από το 0 μέχρι της τιμής του 2,5 και η διάμεσος τιμή του φρουτώδους είναι μεγαλύτερη από 0.
-Κοινό παρθένο,
όταν η διάμεσος τιμή των ελαττωμάτων είναι μεγαλύτερη από το 2,5 και είναι μικρότερη η ίση με 6 ή όταν η διάμεσος τιμή των ελαττωμάτων είναι μικρότερη ή ίση του 2,5 και η διάμεσος τιμή του φρουτώδους είναι ίση με 0.
-Μειονεκτικό παρθένο ,
όταν η διάμεσος τιμή των ελαττωμάτων είναι μεγαλύτερη από το 6. Από 1. Νοέμβρη του 2003 οι κατηγορίες "κοινό παρθένο" και "μειονεκτικό παρθένο" συγχωνεύονται σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ αρθ. 1513/01 στην κατηγορία υπό το όνομα
-Ελαιόλαδο λαμπάντε:
Η διάμεση τιμή ελαττωμάτων της κατηγορίες αυτής είναι μεγαλύτερη του 2,5 ή είναι κατώτερη ή ίση του 2,5 όταν η διάμεση τιμή του φρουτώδους ισούται με το 0.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου