Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

Συγκομιδή


Το μάζεμα του ελαιοκάρπου επιδιώκεται να γίνεται όταν το χρώμα των ελιών μεταβάλλεται από πρασινοκίτρινο σε μελανοιώδες. Τότε η ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού είναι η μέγιστη αλλά και τα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι τα καλύτερα.
Η συγκομιδή γίνεται με ραβδισμό με ραβδιά μικρού ή μεγάλου μήκους ξύλινα ή πλαστικά και τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρύτατα τα ραβδιστικά μηχανήματα. Οι καρποί με το ραβδισμό πέφτουν στα δίχτυα που είναι στρωμένα κάτω από τις ελιές, κατόπιν κοσκινίζονται για την απομάκρυνση σε μεγάλο βαθμό των φύλλων, κλαδιών κ.λ.π. ξένων σωμάτων, τέλος τοποθετούνται σε υφασμάτινα σακιά και μεταφέρονται στο ελαιουργείο για την άλεσή τους.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε να μεσολαβεί μικρό χρονικό διάστημα από τη συλλογή μέχρι την έκθλιψη του ελαιοκάρπου ώστε να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα του παραλάμβανόμενου λαδιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου